Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
35
Sākotnējās iestatīšanas veikšana
Ieslēdzot kameru pirmo reizi, parādās sākotnējās iestatīšanas ekrāns. 
Valoda ir priekšiestatīta atbilstoši valstij vai reģionam, kur tiek pārdota 
kamera. Varat mainīt valodu, kā vēlaties. Elementu var atlasīt, pieskaroties 
tam ekrānā.
Nospiediet [
I], lai izvēlētos Laika josla, un tad nospiediet 
[
F] vai [o].
Nospiediet [
D/I], lai izvēlētos laika joslu, un tad 
nospiediet [
o].
Atpakaļ
Iestatīt
Laika josla
[GMT +00:00] Londona
[GMT -01:00] Kaboverde
[GMT -02:00] Vidusatlantijas
[GMT -03:00] Buenosairesa, Sanpaulu
[GMT -03:30] Ņūfaundlenda
Nospiediet [
I], lai izvēlētos Dat. un laiks, un tad nospiediet 
[
F] vai [o].
Atpakaļ
Iestatīt
Dat. un laiks
Gads Mēnesis Diena St.
Min.
Vasaras laiks
• 
Ekrāns var atšķirties atkarībā no izvēlētās valodas.
Nospiediet [
C/F], lai izvēlētos vienumu (Gads/Mēnesis/
Diena/St./Min./Vasaras laiks).
Nospiediet [
D/I], lai izvēlētos opciju, un tad nospiediet 
[
o].
Nospiediet [
I], lai izvēlētos Datuma veids, un tad 
nospiediet [
F] vai [o].
Nospiediet [
D/I], lai izvēlētos datuma veidu, un tad 
nospiediet [
o].
Nospiediet [
I], lai izvēlētos Laika tips, un tad nospiediet 
[
F] vai [o].
Nospiediet [
D/I], lai izvēlētos laika veidu, un tad 
nospiediet [
o].
10 
Nospiediet [
m], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.