Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
36
Funkciju (iespēju) izvēle
Izvēle ar pogām
Lai pārvietotos, ritiniet pārslēgripu vai nospiediet [
D/I/C/F], un 
pēc tam nospiediet [
o], lai izvēlētos iespēju.
Izvēle ar skārienu
Lai pieskartos ekrānam, neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, pildspalvas 
vai zīmuļus. Šādi var sabojāt ekrānu.
Pieskaršana: lai izvēlētos izvēlni vai iespēju, pieskarieties ikonai.
AllShare 
Play
MobileLink
Remote 
Viewfinder
Autom. 
dubl.
E-pasts
SNS & 
Cloud
Vilkšana: pieskarieties ar pirkstu displeja zonai, un velciet pirkstu, 
neatlaižot to no displeja.
AutoShare
Fotogrāfijas izmērs
Kvalitāte
ISO
Baltā balanss
Atpakaļ
Atlasīt