Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
37
Traukšana: viegli notrauciet ar pirkstu pa ekrānu.
• 
Skārienekrāns var neatpazīt ievades, ja vienlaicīgi pieskarsieties vairākiem 
elementiem.
• 
Pieskaroties ekrānam vai velkot pa to, var mainīties tā krāsas. Tas neliecina par 
nepareizu darbību; tā ir raksturīga skārienekrāna īpašība. Lai samazinātu šo 
krāsas maiņu, pieskaršanos un vilkšanu veiciet viegli, nepielietojot spēku.
• 
Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja kamera tiks izmantota vidē ar augstu 
atmosfēras mitruma līmeni.
• 
Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ekrāns tiks pārklāts ar aizsargplēvi 
vai citiem piederumiem.
• 
Atkarībā no skatīšanas leņķa ekrāns var izskatīties tumšāks. Lai uzlabotu 
izšķirtspēju, noregulējiet spilgtumu vai mainiet skata leņķi.
Izmantošana 
m
Nospiediet [
m] vai pieskarieties pie 
 uz ekrāna, un tad mainiet 
fotografēšanas opcijas vai iestatījumus.
Piem., fotogrāfijas izmēra izvēle 
P režīmā
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
P.
Nospiediet [
m] vai pieskarieties pie 
.
Nospiediet [
C] 
ĺ
 [
D/I], lai pārvietotos uz 1, un tad 
nospiediet [
o].
• 
Varat arī pieskarties 
1 uz ekrāna.
Ritiniet pārslēgripu vai nospiediet [
D/I], lai pārvietotos 
uz Fotogrāfijas izmērs, un tad nospiediet [
o].
• 
Var arī vilkt iespēju sarakstu, un tad pieskarties iespējai.
Atpakaļ
Atlasīt
AutoShare
Fotogrāfijas izmērs
Kvalitāte
ISO
Baltā balanss