Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
3
Informācija par veselību un drošību
Ja kamerā iekļūs šķidrums vai svešķermeņi, nekavējoties 
atvienojiet visus elektroenerģijas padeves avotus, piemēram, 
akumulatoru un lādētāju, un sazinieties ar Samsung klientu 
apkalpošanas centru.
Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo kameras lietošanu 
noteiktās vietās.
• 
Nepieļaujiet mijiedarbību ar citām elektroniskām ierīcēm.
• 
Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet kameru. Kamera var radīt lidmašīnas 
iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrību noteikumus 
un izslēdziet kameru, kad to pieprasa lidsabiedrības darbinieki.
• 
Izslēdziet kameru medicīnas iekārtu tuvumā. Kamera var radīt medicīnas 
iekārtu darbības traucējumus slimnīcās vai citās veselības aprūpes 
iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, norādītos brīdinājumus un 
medicīnas darbinieku norādījumus.
Nelietojiet kameru elektrokardiostimulatoru tuvumā.
Atbilstoši ražotāja un izpētes grupas ieteikumiem, saglabājiet distanci 
starp kameru un visiem elektrokardiostimulatoriem, lai izvairītos no 
iespējamiem traucējumiem. Ja jums ir jebkāds iemesls aizdomām, ka 
kamera traucē elektrokardiostimulatora vai citas medicīniskas ierīces 
darbībai, nekavējoties izslēdziet kameru un sazinieties ar sirds stimulatora 
vai medicīniskās ierīces ražotāju, lai saņemtu padomu, kā rīkoties šādā 
situācijā.
     Uzmanību! — gadījumi, kas var radīt bojājumus kamerai 
vai citam aprīkojumam
Ja ilgāku laiku nelietojat kameru, izņemiet no tās 
akumulatorus.
Pretējā gadījumā akumulatori var iztecēt vai sarūsēt un radīt nopietnus 
kameras bojājumus.
Aizstāšanai lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus litija 
jonu akumulatorus. Nebojājiet un nekarsējiet akumulatoru.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai traumu gūšanu.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus 
akumulatorus, lādētājus, vadus un piederumus.
• 
Lietošanai neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu un piederumu 
lietošana var izraisīt akumulatoru uzsprāgšanu, sabojāt kameru vai 
izraisīt traumu gūšanu.
• 
Samsung neuzņemas atbildību par traumām vai bojājumiem, kas 
radušies neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu vai piederumu 
lietošanas rezultātā.
Nelietojiet akumulatorus mērķiem, kas atšķiras no ražotāja 
noteiktajiem.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.