Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
39
Nospiediet [
D/I/C/F], lai pārvietotos uz EV, un tad 
nospiediet [
o]. 
• 
Iespēju var izvēlēties, vienkārši ritinot pārslēgripu un nespiežot [
o].
• 
Iespēju var arī izvēlēties, pieskaroties tai.
EV : 0.0
Regulēt
Dažas iespējas var pielāgot, 
velkot tās. 
Atpakaļ
Ritiniet pārslēgripu vai nospiediet [
C/F], lai pielāgotu 
ekspozīcijas vērtību, un tad nospiediet [
o].
• 
Varat arī vilkt pārslēgripu ekrānā un tad izvēlēties Iestatīt, lai 
pielāgotu opciju.
EV : 0.0
Atpakaļ
Iestatīt