Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
40
Displeja ikonas
Fotoattēlu uzņemšana
1
2
3
London
1. Fotografēšanas informācija
Ikona
Apraksts
Uzņemšanas režīms
Pašreizējais datums
Pašreizējais laiks
GPS aktivizēts*
London
Vietas informācija*
Nav ievietota atmiņas karte**
Automātiskās ekspozīcijas 
bloķēšana (103. lpp.)
Pieejamais fotoattēlu skaits
• 
: pilnībā uzlādēts
• 
 
: daļēji uzlādēts
• 
(Sarkana): tukšs 
(uzlādējiet akumulatoru)
Ikona
Apraksts
Automātiskās fokusēšanas 
rāmis
Laukuma mērīšanas apgabals
Kameras vibrācija
Manuālā fokusa mērogs
Līmeņa mērinstruments  
(41. lpp.)
Fokuss
Aizvara ātrums
Diafragmas atvēruma lielums
Ekspozīcijas pielāgojuma 
vērtība
ISO jutība (75. lpp.)
*  Šīs ikonas parādās, piestiprinot papildu GPS moduli.
**  Fotoattēlus, kuri tika uzņemti neievietojot atmiņas karti, 
nevar pārsūtīt uz atmiņas karti vai datoru.
2. Fotografēšanas iespējas
Ikona
Apraksts
Fotogrāfijas izmērs
Vadības režīms
Zibspuldze (94. lpp.)
Zibspuldzes intensitātes pielāgošana
Ikona
Apraksts
Fokusa apgabals
Sejas noteikšana
Baltā balansa mikro pielāgošana
Optiskā attēla stabilizēšana (OIS)  
(89. lpp.)
Z ieslēgts
Z koeficients
RAW fails
Dinamiskais diapazons (100. lpp.)
3. Fotografēšanas iespējas (pieskarieties)
Ikona
Apraksts
Viedā režīma maiņa***
AutoShare
Skāriena AF iespējas
Fotografēšanas iespējas
Viedais panelis
***  Šī ikona parādās, kad izvēlaties viedo režīmu. 
Redzamās ikonas mainās atkarībā no izvēlētā 
režīma vai iestatītajām opcijām.
Uzņemšanas režīmā