Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Displeja ikonas
42
Atskaņošanas režīmā
Fotoattēlu skatīšana
London
Informācija
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
Ikona
Apraksts
Pastāvīgi uzņemts fails
Pašreizējais fails/failu kopskaits
Mapes numurs - faila numurs
Fails ar vietas informāciju
London
Vietas informācija
RAW fails
Aizsargāts fails
Drukas informācija pievienota failam 
(114. lpp.)
3D fails
m
Atskaņošanas/rediģēšanas izvēlne 
(pieskarieties)
Fotogrāfiju rediģēšana (pieskarieties)
Video apgriešana (pieskarieties)
Attēlu sīktēlu apskate (pieskarieties)
1
2
3
London
Nr.
Apraksts
Uzņemts fotoattēls
RGB histogramma (150. lpp.)
Uzņemšanas režīms, Mērīšana, 
Zibspuldze, Baltā balanss, Diafragmas 
atvēruma lielums, Aizvara ātrums, ISO, 
Fokusēšanas attālums, Ekspozīcijas 
vērtību, Fotogrāfijas izmērs, Datums, 
Vietas informācija
Video atskaņošana
Apturēt
Tveršana
Ikona
Apraksts
Atskaņošanas ātrums
Multi kustība
Pašreizējais atskaņošanas laiks
Video klipa garums
/
Iepriekšējā faila apskate/pāriešana 
atpakaļ. (Ikreiz, kad pieskaraties 
pāriešanas atpakaļ ikonai, pāriešanas 
ātrums mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.)
/
Atskaņošanas pauzēšana vai 
turpināšana.
/
Nākama faila apskate/pāriešana 
uz priekšu. (Ikreiz, kad pieskaraties 
pāriešanas uz priekšu ikonai, pāriešanas 
ātrums mainās šādā secībā: 2X, 4X, 8X.)
Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas 
izslēgšana.