Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Displeja ikonas
43
Attēlojamās informācijas maiņa
Lai mainītu displeja tipu, vairākkārt nospiediet [
D].
Režīms
Displeja tips
Fotografēšana
• 
Pamata uzņemšanas informācija (Uzņemšanas 
režīms, Aizvara ātrums, Diafragmas atvēruma lielums, 
Ekspozīcijas vērtība, ISO jutība, utt.)
• 
Pamata uzņemšanas informācija + Uzņemšanas iespēju 
pogas (MENU, Fn, AutoShare, Skāriena AF) + Līmeņa 
rādītājs
• 
Pamata uzņemšanas informācija + Uzņemšanas iespēju 
pogas + Pašreizējo uzņemšanas iespēju informācija 
(Fotoattēla izmērs, Diska režīms, Zibspuldze, Mērīšana, 
AF režīms, utt.)
• 
Pamata uzņemšanas informācija + Uzņemšanas iespēju 
pogas + Pašreizējo uzņemšanas iespēju informācija + 
Histogramma + Datums un laiks
Atskaņošana
• 
Pamatinformācija
• 
Visas informācijas par pašreizējo failu attēlošana.
• 
Visas informācijas par pašreizējo failu, tostarp RGB 
histogrammas, attēlošana.