Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
4
Informācija par veselību un drošību
Zibspuldzes uzliesmojuma laikā nepieskarieties tai.
Zibspuldze uzliesmojuma laikā spēcīgi uzkarst un var apdedzināt ādu.
Ja izmantojat maiņstrāvas lādētāju, izslēdziet kameru, pirms 
lādētājs tiek atvienots no elektroenerģijas padeves.
Neievērojot to, var tikt radīts aizdegšanās risks vai iespēja saņemt 
elektriskās strāvas triecienu.
Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no elektrotīkla.
Neievērojot to, var tikt radīts aizdegšanās risks vai iespēja saņemt 
elektriskās strāvas triecienu.
Uzlādējot akumulatoru, neizmantojiet bojātu barošanas vadu, 
spraudni vai vaļīgu kontaktligzdu.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
Neļaujiet maiņstrāvas lādētājam saskarties ar +/- kontaktiem 
uz akumulatora.
Pretējā gadījumā var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nepieļaujiet kameras nokrišanu un nepakļaujiet to spēcīgiem 
triecieniem.
Pretējā gadījumā var sabojāt ekrānu vai arī ārējās vai iekšējās daļas.
Ievērojiet piesardzību, pievienojot kabeļus vai adapterus, kā 
arī ievietojot baterijas vai atmiņas kartes.
Nepareizi izmantojot savienotājus, nepareizi pievienojot kabeļus vai 
nepareizi ievietojot akumulatoru un atmiņas kartes, var sabojāt portus, 
savienotājus un piederumus.
Neļaujiet karšu magnētiskajām svītrām nonākt saskarē ar 
kameras korpusu.
Pretējā gadījuma var tikt bojāta vai dzēsta kartēs esošā informācija.
Nelietojiet bojātu lādētāju, akumulatoru vai atmiņas karti.
Pretējā gadījumā pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī 
izraisīt kameras darbības traucējumus vai aizdegšanos.
Nenovietojiet kameru magnētiskajos laukos vai to tuvumā.
Tas var izraisīt funkciju traucējumus.
Nelietojiet kameru, ja bojāts tās ekrāns.
Ja ir bojātas daļas no stikla vai akrila, apmeklējiet Samsung servisa centru, 
lai veiktu kameras remontu.