Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Piederumi
50
• 
Varat uzņemt fotoattēlu ar zibspuldzi, kas nav pilnībā uzlādēta, bet ieteicams 
izmantot pilnībā uzlādētu zibspuldzi.
• 
Lai uzzinātu par pieejamajām ārējām zibspuldzēm, skatiet papildu piederumu 
lapu. (195. lpp.)
• 
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma.
• 
Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, 
kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.
• 
SEF8A var nebūt savietojama ar citām NX sērijas kamerām.
• 
Atsevišķu informāciju par papildu zibspuldzēm skatiet katras zibspuldzes 
pamācībā.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātās zibspuldzes. Izmantojot 
nesaderīgas zibspuldzes, var sabojāt kameru.
SEF220A (piemērs) (papildu)
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Nr.
Apraksts
Displeja ikonas
Lampiņa READY (Gatavs)/testa lampiņa
Poga Režīms
Zibspuldzes atvienotājmehānisma poga
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Akumulatora vāciņš
Spuldze
TELE/WIDE režīma slēdzis
PIeslēgumvietas savienojums