Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
53
Uzņemšanas režīms
Divi vienkārši uzņemšanas režīmi — Viedais automātiskais un Viedais 
režīms — palīdz uzņemt fotoattēlus ar vairākiem automātiskajiem 
iestatījumiem. Papildu režīmi ļauj plašāk pielāgot iestatījumus.
Ikona
Apraksts
t
Viedais automātiskais režīms (53. lpp.)
P
Programmas režīms (55. lpp.)
A
Diafragmas atvēruma prioritātes režīms (57. lpp.)
S
Aizvara prioritātes režīms (58. lpp.)
M
Manuālais režīms (59. lpp.)
i
Objektīva prioritātes režīms (60. lpp.)
s
Viedais režīms (64. lpp.)
B
t Viedais automātiskais režīms
Viedajā automātiskajā režīmā kamera atpazīst apkārtējos apstākļus 
un automātiski pielāgo faktorus, kas veicina ekspozīciju, tajā skaitā 
aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma vērtību, mērīšanu, baltā balansu 
un ekspozīcijas kompensāciju. Tā kā kamera kontrolē vairumu funkciju, 
dažas uzņemšanas funkcijas ir ierobežotas. Šis režīms noder ātru 
momentuzņēmumu veikšanai ar minimālu pielāgošanu.