Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
56
Programmas pārslēgšana
Funkcija Programmas pārslēgšana ļauj pielāgot aizvara ātrumu un 
diafragmas atvēruma vērtību, kamēr kamera uztur to pašu ekspozīciju. 
Ritinot pārslēgripu pa kreisi, samazinās aizvara ātrums un palielinās 
diafragmas atvēruma vērtība. Ritinot pārslēgripu pa labi, samazinās aizvara 
ātrums un palielinās diafragmas atvēruma lielums.
Minimālais Aizvara Ātrums
Iestatīt aizvara ātrumu, lai tas nebūtu mazāks par atlasīto ātrumu. Tomēr,  
ja optimālā ekspozīcijas vērtība nevar tikt iestatīta, jo ISO jutība ir 
sasniegusi maksimālo ISO vērtību, ko iestatījis Automātiskais ISO 
diapazons, aizvara ātrums var būt zemāks, nekā atlasītais minimālais 
aizvara ātrums.
Lai iestatītu minimālo 
aizvara ātrumu,
 
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
Minimālais Aizvara Ātrums 
ĺ
 iespēju.
• 
Šī funkcija pieejama tikai, kad ISO jutība iestatīta Automātiskā režīmā.
• 
Šī funkcija pieejama tikai Programma vai Diafragmas atvēruma prioritātes 
režīmā.