Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
57
A Diafragmas atvēruma prioritātes režīms
Diafragmas atvēruma prioritātes režīmā kamera automātiski aprēķina 
aizvara ātrumu atbilstoši izvēlētajai diafragmas atvēruma lielumam. 
Varat pielāgot lauka dziļumu (DOF), mainot diafragmas atvēruma lielumu. 
Šis režīms noder, uzņemot portretus, ziedus, vai ainavas.
 
Liels lauka dziļums 
Neliels lauka dziļums
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
A.
Ritiniet pārslēgripu, lai pielāgotu fokusa apgabala izmērus. 
• 
Diafragmas atvēruma lielumu var arī pielāgot, nospiežot [
f], 
pārejot uz diafragmas atvēruma lielumu, un tad ritinot pārslēgripu 
vai velkot ekrānu. 
Iestatiet vēlamās iespējas. 
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Zema apgaismojuma iestatījumos jāpalielina ISO jutība, lai nepieļautu 
fotoattēlu izplūšanu.
• 
Lai iestatītu minimālo aizvara ātrumu, Uzņemšanas režīmā, nospiediet 
[
m] 
ĺ
 
ĺ
 Minimālais Aizvara Ātrums 
ĺ
 iespēju.