Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
58
S Aizvara prioritātes režīms
Aizvara prioritātes režīmā kamera automātiski pielāgo diafragmas 
atvēruma vērtību atbilstoši izvēlētajam aizvara ātrumam. Šis režīms 
noder, uzņemot fotoattēlus vai kustīgus objektus vai veidojot fotoattēlā 
trasēšanas efektus.
Piemēram, iestatiet aizvara ātrumu virs 1/500 sek., lai objekts sastingtu.  
Lai objekts izskatītos izplūdis, iestatiet aizvara ātrumu zem 1/30 sek.
Mazs aizvara ātrums
Liels aizvara ātrums
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
S.
Ritiniet pārslēgripu, lai pielāgotu aizvara ātrumu.
• 
Aizvara ātrumu var arī pielāgot, nospiežot [
f], pārejot uz aizvara 
ātrumu, un tad ritinot pārslēgripu vai velkot ekrānu.
Iestatiet vēlamās iespējas. 
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu,  
un pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
Lai kompensētu samazināto apgaismojuma daudzumu, ko pieļauj liels aizvara 
ātrums, atveriet diafragmas atvērumu un ielaidiet vairāk gaismas. Ja fotoattēli 
joprojām ir pārāk tumši, paaugstiniet ISO vērtību.