Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
59
M Manuālais režīms
Manuālais režīms ļauj manuāli pielāgot aizvara ātrumu un diafragmas 
atvēruma vērtību. Šajā režīmā varat pilnībā kontrolēt fotoattēlu ekspozīciju.
Šis režīms noder kontrolētā uzņemšanas vidē, piemēram, studijā, vai, kad 
jāprecizē kameras iestatījumi. Manuālais režīms ieteicams arī nakts sižetu 
vai uguņošanas uzņemšanai.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
M.
Ritiniet pārslēgripu, lai pielāgotu aizvara ātrumu.
Nospiediet un turiet [
W], un tad ritiniet pārslēgripu, lai 
pielāgotu diafragmas atvēruma lielumu.
• 
Aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma lielumu var arī pielāgot, 
nospiežot [
f], pārejot uz aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma 
lielumu, un tad ritinot pārslēgripu vai velkot ekrānu.
Iestatiet vēlamās iespējas.
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
Kadrēšanas režīms
Pielāgojot diafragmas atvēruma vērtību vai aizvara ātrumu, ekspozīcija 
mainās atbilstoši iestatījumiem, tādējādi var satumst displejs. Kad ieslēgta 
šī funkcija, displeja spilgtums ir pastāvīgs neatkarīgi no iestatījumiem, 
tāpēc var labāk kadrēt uzņēmumu.
Lai izmantotu 
Kadrēšanas režīms,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
Kadrēšanas režīms 
ĺ
 iespēja.