Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
60
Bulb funkcijas izmantošana
Izmantojiet Bulb funkciju, lai uzņemtu nakts sižetus vai naksnīgas debesis. 
Kamēr turat nospiestu [Aizvars], aizvars ir atvērts, tāpēc var veidot 
kustīgus gaismas efektus.
Lai izmantotu bulb,
Pilnībā ritinot ripu pa kreisi līdz Bulb 
ĺ
 Nospiediet un turiet 
[Aizvars] vēlamo laiku.
• 
Iestatot augstu ISO vērtību vai atverot aizvaru uz ilgāku laiku, var palielināties 
attēla troksnis.
• 
Ar Bulb funkciju nevar izmantot vadības iespējas, zibspuldzi un Viena 
pieskāriena uzņemšana.
• 
Bulb funkcija ir pieejama tikai manuālajā režīmā.
• 
Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu un aizvara atlaišanu.
• 
Jo ilgāk atverat aizvaru, jo ilgāk tiek saglabāts fotoattēls. Kamēr kamera 
saglabā fotoattēlu, neizslēdziet kameru. 
• 
Ja ilgstoši izmantojat šo funkciju, akumulatoram ir jābūt pilnīgi uzlādētam. 
i Objektīva prioritātes režīms
Izmantošana 
E
Lai izpludinātu vai asinātu fotoattēla fonu, var pielāgot lauka dziļumu.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
i.
Objektīvā nospiediet [i-Function], lai izvēlētos 
E.
• 
Varat arī nospiest [i-Function], un tad nospiediet [
C/F] vai 
velciet ekrānu, lai izvēlētos 
E.