Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
61
Pielāgojiet fokusa gredzenu, lai izvēlētos vērtību.
• 
Lai pielāgotu vērtību, varat arī ritināt pārslēgripu.
• 
Lai pielāgotu vērtību, varat arī vilkt slīdni vai pieskarieties +/- 
ikonām.
Noņemt fokusu
Saasināt
E
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Kad paasināt fotoattēlus, diafragmas atvēruma lielums palielinās, bet aizvara 
ātrums samazinās. Tumšās vietās fotoattēli būs miglaini.
• 
Šī funkcija nav pieejama, iestatot 3D automātiskais režīms 3D režīmā.
i-Function izmantošana 
P/A/S/M režīmos
Izmantojot i-Function pogu i-Function objektīvam, varat manuāli izvēlēties 
un pielāgot objektīva aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma vērtību, 
ekspozīcijas vērtību, ISO jutību un baltā balansu.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
P, A, S vai M.
Objektīvā nospiediet [i-Function], lai izvēlētos iestatījumu.
• 
Varat arī nospiest [i-Function], un tad nospiediet [
C/F] vai 
velciet ekrānu, lai izvēlētos iestatījumu.