Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
62
Pielāgojiet objektīva fokusa gredzenu, lai izvēlētos opciju.
• 
Lai izvēlētos iespēju, varat arī ritināt pārslēgripu vai vilkt ekrānu.
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
Pieejamās opcijas
Uzņemšanas režīms
P
A
S
M
3D
Diafragma
-
O
-
O
-
Aizvara ātrums
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Baltā balanss
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• 
Lai izvēlētos elementus, kas parādīsies, objektīvā uzņemšanas režīmā 
nospiežot [i-Function], nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 iFn pielāgošana 
ĺ
 
elements.
• 
Šī funkcija nav pieejama, iestatot 3D automātiskais režīms 3D režīmā.