Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
63
Izmantošana 
Z
Z jums ļauj pietuvināt priekšmetu, mazāk bojājot fotoattēla kvalitāti 
nekā ar digitālo tālummaiņu. Taču fotoattēla izšķirtspēja var mainīties, 
salīdzinot ar to, kāda tā ir, pietuvinot ar objektīva tālummaiņas gredzena 
pagriešanu.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
P, A, S, M, vai i.
Objektīvā nospiediet [i-Function], lai izvēlētos 
Z.
• 
Varat arī nospiest [i-Function], un tad nospiediet [
C/F] vai 
velciet ekrānu, lai izvēlētos 
Z.
Pielāgojiet fokusa gredzenu, lai izvēlētos tālummaiņas 
koeficientu.
• 
Lai izvēlētos iespēju, varat arī ritināt pārslēgripu vai vilkt ekrānu.
• 
Ja izmantojat 
Z, fotoattēla izšķirtspēja mainās atbilstoši 
tālummaiņas koeficientam.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Šie skaitļi balstās uz katra attēla koeficienta maksimālās izšķirtspējas.
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Z nav pieejams, veicot sērijveida uzņemšanu.
• 
Z nav pieejams, uzņemot fotoattēlus RAW faila formātā.
• 
Z ir deaktivēts, ierakstot video, kad nospiesta video ieraksta poga.
• 
Šī funkcija nav pieejama, iestatot 3D automātiskais režīms 3D režīmā.