Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
65
Vislabākās sejas režīma izmantošana
Vislabākās sejas režīmā varat uzņemt vairākus fotoattēlus un aizstāt 
sejas, lai izveidotu vislabāko iespējamo attēlu. Izmantojiet šo režīmu, lai, 
uzņemot grupas attēlus, izvēlētos vislabāko attēlu katrai personai.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
s, un pēc tam izvēlieties 
Vislabākā seja.
Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram 
un līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars].
Nospiediet pogu [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Kamera tver 5 foto pēc kārtas.
• 
Pirmais fotoattēls kļūst par fona fotoattēlu.
• 
Pēc uzņemšanas kamera automātiski nosaka sejas.
Pieskarieties sejai, kuru vēlaties aizstāt.
Pieskarieties vislabākajai no 5 uzņemtām sejām.
• 
Lai aizstātu pārējās sejas fotoattēlā, atkārtojiet 4. un 5. darbību.
• 
Uz attēla, kuru iesaka kamera, parādīsies ikona 
.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu fotoattēlu.
• 
Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu.
• 
Izšķirtspēja ir iestatīta uz 5.9M vai zemāku vērtību.