Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
67
• 
Izšķirtspēja atšķiras atkarībā no uzņemtā panorāmas fotoattēla.
• 
Panorāmas režīmā nav pieejamas dažas uzņemšanas opcijas.
• 
Uzņemšanas kompozīcijas vai priekšmeta kustības dēļ kamera var pārtraukt 
uzņemšanu.
• 
Panorāmas režīmā apturot kameras virzību, lai uzlabotu foto kvalitāti, kamera 
var neuztvert visu pēdējo sižetu. Lai tvertu visu sižetu, virziet kameru mazliet 
tālāk par punktu, kur vēlaties, lai beidzas sižets.
• 
3D panorāmas režīmā 3D efekta īpatnību dēļ kamera var neuztvert sižeta 
sākumu vai beigas. Lai tvertu visu sižetu, virziet kameru mazliet tālāk par 
sākuma un beigu punktiem, ko vēlaties tvert.
• 
Ar 3D funkciju uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti JPEG (2D) un MPO (3D) failu 
formātos. Kameras displejā varat skatīt tikai JPEG failus.
• 
Lai skatītu 3D failus, pievienojiet kameru 3D televizoram vai 3D monitoram, 
izmantojot papildu HDMI kabeli. Skatīšanas laikā ir jābūt uzvilktām 
atbilstošām 3D brillēm.
• 
Uzņemot fotoattēlus 3D Panorāmas režīmā, 3D efekts var būt neizteiktāks 
nekā ar 3D objektīvu uzņemtais. Lai palielinātu 3D efektu, piestipriniet 
papildu 3D objektīvu un izmantojiet 3D režīmu. (69. lpp.)
• 
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, panorāmisko attēlu uzņemšanas laikā 
izvairieties no šādām darbībām:
 
-
pārāk ātras vai pārāk lēnas kameras pārvietošanas;
 
-
pārāk nelielas kameras pārvietošanas, lai uzņemtu nākamo attēlu;
 
-
kameras pārvietošanas ar neregulāru ātrumu;
 
-
kameras drebēšanas;
 
-
fotografēšanas tumšās vietās;
 
-
tuvumā atrodošo kustīgo objektu uzņemšanas;
 
-
uzņemšanas apstākļiem, kuros gaismas spilgtums vai krāsa mainās.
• 
Uzņemtie fotoattēli tiek automātiski saglabāti, un uzņemšana tiek pārtraukta 
šādos apstākļos:
 
-
ja fotografēšanas laikā maina fotografēšanas virzienu;
 
-
ja kustināt kameru pārāk ātri;
 
-
ja kamera nekustās.