Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
68
Video ierakstīšana
Uzņemšanas režīmā Full HD video (1920X1080) var ierakstīt, nospiežot  
 (Video ierakstīšana). Kamera ļauj uzņemt līdz 29 minūtes un  
59 sekundes garus video failus pie 60, 30, 24 vai 15 kadriem sekundē un 
saglabā failus MP4 (H.264) formātā. 60 kadri sekundē ir pieejami tikai ar 
1920X1080 un 1280X720, bet 24 fps ir pieejami tikai ar 1920X810.  
15 fps ir pieejami tikai ar dažām viedā filtra iespējām. Skaņa tiek ierakstīta 
caur kameras mikrofonu.
Ekspozīciju var iestatīt, pielāgojot izvēlētā režīma diafragmas atvēruma 
lielumu un aizvara ātrumu. Video ieraksta laikā izmantojot objektīvu, 
kam nav AF/MF slēdža, nospiediet [
F], lai deaktivētu vai aktivizētu AF 
funkciju. Izmantojot objektīvu, kam ir AF/MF slēdzis, AF funkcija darbojas 
atbilstoši slēdža iestatījumiem.
Izvēlieties Efekta spēks, lai sižets pakāpeniski parādītos vai izzustu. Lai 
iestatītu ierakstīšanas iespējas, var arī izvēlēties VoiceVēja apklusināšana 
vai citas iespējas. (106. lpp.)
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
t, P, A, S, M, i vai s.
• 
Dažos režīmos šī funkcija var nedarboties.
Iestatiet vēlamās iespējas.
Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu 
 (Video ierakstīšana).
Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu  
 (Video ierakstīšana).
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ir jaunākais video kodēšanas formāts, kas 
izveidots 2003. gadā sadarbībā ar ISO-IEC un ITU-T. Tā kā šis formāts izmanto 
augstas kompresijas ātrumu, var saglabāt vairāk datu mazākā atmiņā.
• 
Ja jums ir attēlu stabilizatora opcija vai, uzņemot video, kamera var ierakstīt 
attēlu stabilizatora skaņu.
• 
Tālummaiņas skaņu vai citas objektīva skaņas var ierakstīt, pielāgojot 
objektīvu, kamēr tiek ierakstīts video.
• 
Izmantojot papildu video objektīvu, netiek ierakstīta automātiskā fokusa 
skaņa.
• 
Noņemot kameras objektīvu, kamēr tiek ierakstīts video, ieraksts tiks 
pārtraukts. Nemainiet objektīvu ieraksta laikā.
• 
Video ieraksta laikā piestiprinot ārējo mikrofonu, skaņa tiks ierakstīta, 
izmantojot ārējo mikrofonu. (Tiek paturēti iepriekšējie iestatījumi.) Video 
ieraksta laikā noņemot ārējo mikrofonu, skaņa netiks ierakstīta. Izslēdziet 
kameru, pirms piestiprināt vai noņemat ārējo mikrofonu.