Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
6
Lietotāja rokasgrāmatā izmantotās norādes
Norādes par režīmu
Režīms
Norāde
Viedais automātiskais
t
Programma
P
Diafragmas atvēruma prioritāte
A
Uzņēmums ar autonomo tālummaiņu
S
Manuāls
M
Objektīva prioritāte
i
Viedais
s
Wi-Fi
B
Lietotāja rokasgrāmatā izmantotās ikonas
Ikona
Funkcija
Papildinformācija
Brīdinājumi par drošību un piesardzības pasākumi
[  ]
Kameras pogas. Piemēram, [Aizvars] norāda uz aizvara 
pogu.
(  )
Saistītās informācijas lappuses numurs
ĺ
Iespēju vai izvēlņu secība, kādā tās jāizvēlas soļa 
veikšanai; piemēram: izvēlieties 
ĺ
 Kvalitāte (apzīmē 
izvēli 
1 un tad Kvalitāte). 
*
Piezīmes