Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
70
• 
3D režīms vienmēr ir ieslēgts, neatkarīgi no kameras režīmu pārslēga, 
izņemot 
B.
• 
Lai izmantotu automātiskā 3D iespējas, kas ļauj kamerai automātiski 
iestatīt fotografēšanas iespējas atkarībā no fotografēšanas apstākļiem 
3D režīmā, nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 3D automātiskais režīms 
ĺ
 
Ieslēgt.
• 
Lai mainītu 3D ieraksta opciju, nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
  
3D REC režīms 
ĺ
 nepieciešamā opcija.
* Noklusējums
Ikona
Apraksts
Blakus viena otrai*: Rāda divus attēlus līdzās.
Kadru aizpildīšana: Rāda attēlus, kas paredzēti kreisajai un 
labajai acis, secīgi kadros.
• 
Pieejamās fotografēšanas iespējas atšķiras salīdzinot ar citiem fotografēšanas 
režīmiem.
• 
Varat izvēlēties fotogrāfijas izmēru 4.1M (2688X1512) vai 2.1M (1920X1080). 
• 
Video izšķirtspēja ir iestatīta uz 1920X1080.
• 
3D režīmā ierakstītie video var būt tumši vai to atskaņošana var būt raustīga.
• 
Uzņemot zemā temperatūrā, attēlos var izraisīt krāsu kropļojumus un var 
iztērēt vairāk akumulatora enerģijas.
• 
Normālā uzņemšana var nebūt iespējama apstākļos, kad apgaismojums 
ir mazāks nekā 8,5 LV/900 luksi. Lai panāktu labākos rezultātus, uzņemot 
fotoattēlus vietā ar pietiekamu apgaismojumu.
• 
Fotografējot objektus, kas satur polarizējošu materiālus, piemēram, displeju, 
saulesbrilles vai polarizējošu filtru, vai izmantojot polarizējošu materiālu ar 
objektīvu, attēli var būt tumši vai var netikt pareizi piemērots 3D efekts.
• 
Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu.
• 
Uzņemšanas laikā vertikāli pagriežot vai sagāžot kameru, 3D efekts var netikt 
pareizi piemērots. Uzņemiet attēlus, kamerai esot normālā pozīcijā.
• 
Ja uzņemat fluorescējošā gaismā vai tverat attēlus, ko rāda prožektori vai 
televizori, mirgošanas efekta dēļ attēli var izskatīties melni.
• 
3D režīmā Palielināt x 8 iespēja, kas atrodas MF asistents, var nebūt pieejama.
• 
Kameras displejā 3D video redzami tikai 2D formātā.
• 
Ar 3D funkciju uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti JPEG (2D) un MPO (3D) failu 
formātos. Kameras displejā varat skatīt tikai JPEG failus.
• 
Lai skatītu 3D failus, pievienojiet kameru 3D televizoram vai 3D monitoram, 
izmantojot papildu HDMI kabeli. Skatīšanas laikā ir jābūt uzvilktām 
atbilstošām 3D brillēm.
• 
Zibspuldzi nevar izmantot 3D režīmā.