Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīms
71
Pieejamās uzņemšanas režīma funkcijas
Papildinformāciju par fotografēšanas funkcijām skatiet 2. nodaļā. 
Nospiediet katras funkcijas īsceļu.
Funkcija
Pieejams
Saīsne
P/A/S/M/i/s*/t/3D* -
Kvalitāte
 
P/A/S/M/i/s*
-
P/A/S/M
f/I
Baltā balanss
 
P/A/S/M
f
Attēla vednis (79. lpp.)
P/A/S/M
f
P/A/S/M
f
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
AF zona (83. lpp.)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
P/A/S/M/i/s*/t/3D* -
MF asistents (88. lpp.)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Fokusa maksimizācija  
(88. lpp
.)
P/A/S/M/i/s/t
-
Saistīt AE ar AF punktu  
(99. lpp
.)
P/A/S/M
-
Funkcija
Pieejams
Saīsne
Kadrēšanas režīms (59. lpp.)
P/A/S/M
-
OIS (pretvibrācijas) (89. lpp.)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
Dzinis (Pastāvīgs/Sērijveida 
uzņemšana/Taimeris/
Tveršana) (90. lpp
.)
P/A/S/M/i*/s*/ 
t*/3D*
f/C
P/A/S/M
f
Dinamiskais diapazons  
(100. lpp
.)
P/A/S/M
-
Zibspuldze (94. lpp.)
P*/A*/S*/M*/i*/ 
s*/t*
f
Ekspozīcijas kompensācija  
(102. lpp.)
P/A/S
f/W
Ekspozīcijas bloķēšana  
(103. lpp
.)
P/A/S
-
*  Šajos režīmos dažas funkcijas ir ierobežotas.