Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
75
75
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
ISO jutības vērtība apzīmē kameras jutību pret gaismu. 
Jo lielāka ISO vērtība, jo jutīgāka kamera pret gaismu. Attiecīgi, izvēloties 
augstāku ISO jutības vērtību, varat uzņemt fotoattēlus blāvās vai tumšās 
vietās ar lielāku aizvara ātrumu. Tomēr tas var palielināt elektronisko 
troksni un izraisīt fotoattēla graudainību.
Lai iestatītu ISO jutību,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
I] 
ĺ
opcija.
Piemēri
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• 
Šo iespēju var iestatīt, uzņemšanas režīmā nospiežot [
m] 
ĺ
 
ĺ
 ISO 
ĺ
 iespēja.
• 
Palieliniet ISO vērtību vietās, kur aizliegta zibspuldzes izmantošana. Varat 
uzņemt skaidru fotoattēlu, iestatot augstu ISO vērtību, nenodrošinot vairāk 
gaismas.
• 
Izmantojiet funkciju Trokšņa mazināšana, lai mazinātu vizuālo troksni, kas 
parādās augstas ISO vērtības fotoattēlos. (146. lpp.)
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
ISO jutība