Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
77
Uzņemšanas funkcijas > 
Baltā balanss
Ikona
Apraksts
Krāsas temperatūra: manuāli pielāgojiet gaismas avota krāsas 
temperatūru. Krāsas temperatūra ir mērījums grādos pēc Kelvina 
skalas, kas norāda noteikto gaismas avota tipu. Krāsas temperatūrai 
palielinoties, krāsas sadalījums kļūst vēsāks. Un pretēji — krāsas 
temperatūrai samazinoties, krāsas sadalījums kļūst siltāks. 
Nospiediet [
D], un tad pielāgojiet krāsu temperatūru.
Skaidras debesis
Fluorescējošs_h
Fluorescējošs_l
Mākoņains
Halogēnspuldze
Dienasgaisma
Volframs
Sveču gaisma
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
Baltā balansa priekšiestatīto iespēju pielāgošana
Varat pielāgot arī priekšiestatītās baltā balansa opcijas.
Lai pielāgotu 
priekšiestatītās 
opcijas,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
  
Baltā balanss 
ĺ
 iespēja 
ĺ
 [
D] 
ĺ
 ritiniet pārslēgripu vai 
nospiediet [
D/I/C/F]. 
Baltā balanss : Dienasgaisma
Atpakaļ
Iestatīt
Atiestatīt
Varat arī pieskarties zonai uz ekrāna.