Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
80
80
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
AF režīms
Uzziniet, kā pielāgot kameras fokusu atbilstoši objektiem.
Varat izvēlēties fokusēšanas režīmu atbilstoši objektam - Atsevišķs 
automātiskais fokuss, Pastāvīgs automātiskais fokuss un Manuālais fokuss. 
AF funkcija tiek aktivizēta, daļēji nospiežot [Aizvars]. MF režīmā jāpagriež 
objektīva fokusa gredzens,lai manuāli fokusētu.
Vairumā gadījumu var fokusēt, izvēloties Viens AF. Kustīgus objektus vai 
objektus fonam līdzīgā krāsā ir grūti fokusēt. Tādā gadījumā izvēlieties 
atbilstošu fokusēšanas režīmu.
Ja objektīvam ir AF/MF slēdzis, slēdzis ir jāiestata atbilstoši izvēlētajam 
režīmam. Kad izvēlaties Viens AF vai Sekojošais AF, iestatiet slēdzi uz AF. 
Kad izvēlaties Manuālais fokuss, iestatiet slēdzi uz MF.
Ja objektīvam nav AF/MF slēdža, nospiediet [
F], lai izvēlētos 
nepieciešamo AF režīmu.
Lai iestatītu 
automātiskā 
fokusa režīmu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
F] 
ĺ
opcija.
• 
Šo iespēju var arī iestatīt, uzņemšanas režīmā nospiežot [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
AF režīms 
ĺ
 iespēja.
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izmantojamā objektīva.