Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
81
Uzņemšanas funkcijas > 
AF režīms
Atsevišķs AF
Atsevišķs AF piemērots nekustīga objekta uzņemšanai. Daļēji nospiežot 
[Aizvars] fokuss fiksējas fokusa apgabalā. Apgabals iekrāsojas zaļš, kad tiek 
panākts fokuss.
Pastāvīgs AF
Daļēji nospiežot [Aizvars], kamera turpina automātisko fokusēšanu. Kad 
fokusa apgabals ir fiksēts uz objektu, objekts vienmēr atrodas fokusā, pat 
kustoties. Šis režīms ieteicams, uzņemot riteņbraucēja, skrienoša suņa vai 
automobiļu sacīkšu sižetu.