Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
82
Uzņemšanas funkcijas > 
AF režīms
Manuālais fokuss
Varat manuāli fokusēties uz objektu, pagriežot objektīva fokusa gredzenu. 
Funkcija MF palīdzība ļauj ērti panākt fokusu. Kamēr pagriežat fokusa 
gredzenu, fokusa apgabals palielinās. Kad izmantojat funkciju Fokusa 
maksimizācija, jūsu izvēlētā krāsa parādās uz fokusētā objekta. Šis 
režīms ieteicams fona objekta, kura krāsa līdzīga fonam, nakts sižeta vai 
uguņošanas uzņemšanai.
Lietojot šo funkciju, var iestatīt Skāriena AF, AF zona un Saistīt AE ar AF punktu 
iespējas.