Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
83
83
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Funkcija AF Area (AF apgabals) maina fokusa apgabala pozīcijas.
Parasti kameras fokusējas uz tuvāko objektu. Kad ir daudz objektu, fokusā 
var nonākt nevēlami objekti. Lai nepieļautu nevēlamu objektu nonākšanu 
fokusā, mainiet fokusa apgabalu, lai fokusā būtu nepieciešamais objekts. 
Varat panākt skaidrāku un asāku fotoattēlu, izvēloties atbilstošu fokusa 
apgabalu.
Lai iestatītu automātiskā 
fokusa apgabalu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
ĺ
  
AF zona 
ĺ
 iespēja.
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
• 
Kad AF/MF slēdzis ir iestatīts uz MF, AF zonu nevar mainīt no fotografēšanas 
izvēlnes.
• 
Kad izmantojat iespēju Sejas noteikšanas AF, kamera automātiski fokusējas uz 
apgabalu ar baltu rāmi.
• 
Atkarībā no Attēla vednis iespējām, Sejas noteikšana var nedarboties.
• 
Kad ir iestatīts manuālais fokuss, Sejas noteikšana var nebūt pieejama.
• 
Sejas noteikšana var nedarboties, kad:
 
-
objekts atrodas tālu no kameras
 
-
ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs
 
-
objekts neskatās uz kameru
 
-
objektam ir uzvilktas saulesbrilles vai maska
 
-
objekta sejas izteiksme krāsi mainās
 
-
objekts atrodas pretgaismas apstākļos vai apgaismojuma apstākļi ir 
nestabili
Izvēles AF
Varat iestatīt fokusu nepieciešamajam apgabalam. Pielietojiet ārpusfokusa 
efektu, lai objekts vairāk izceltos.
Tālāk redzamajā fotoattēlā tika pārvietots fokuss un mainīts tā izmērs, lai 
tas piemērotos objekta sejai. 
Lai mainītu fokusa apgabala izmēru vai to virzītu, Uzņemšanas režīmā 
nospiediet [
o]. Izmantojiet navigācijas pogu, lai virzītu fokusa apgabalu. Ritiniet 
pārslēgripu, lai mainītu fokusa apgabala izmērus.
AF apgabals