Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
84
Uzņemšanas funkcijas > 
AF apgabals
Daudzpunktu AF
Kamera attēlo zaļu taisnstūri vietās, kur fokuss iestatīts pareizi. Fotoattēls 
ir iedalīts divos vai vairākos apgabalos, un kamera veido fokusa punktus 
katrā apgabalā. Ieteicams ainavu fotoattēliem.
Daļēji nospiežot [Aizvars], kamera attēlo fokusa apgabalus, kā redzams 
tālākajā fotoattēlā.
Sejas noteikšana AF
Kamera vispirms fokusējas uz cilvēku sejām. Var noteikt sejas līdz  
10 cilvēkiem. Šis iestatījums ieteicams cilvēku grupas uzņemšanai.
Nospiežot [Aizvars], kamera fokusējas uz sejām, kas redzamas tālākajā 
fotoattēlā. Uzņemot cilvēku grupu, kamera attēlo fokusu uz tuvākā cilvēka 
seju baltā krāsā, un pārējo cilvēku sejas - pelēkā.