Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
86
86
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Noteikšanas AF
Noteikšanas AF ļauj noteikt un automātiski fokusētu objektu, pat ja objekts 
kustās vai kad maināt uzņemšanas kompozīciju.
Baltais rāmis: kamera izseko 
objektu.
Zaļais rāmis: objekts atrodas 
fokusā, kad līdz pusei nospiežat 
[Aizvars].
Sarkanais rāmis: kamera nevar 
fokusēties. 
Atlasiet vai fokusējieties uz fokusa apgabalu, pieskaroties tam uz ekrāna. 
Tāpat arī iestatiet fokusu uz objektu un uzņemiet fotoattēlu, pieskaroties 
ekrānam.
Skāriena AF 
iestatīšana,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
ĺ 
Skāriena AF 
ĺ
 iespēja.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
Skāriena AF
Skāriena AF ļauj atlasīt un fokusēt apgabalu, kam pieskaraties ekrānā. 
AF Point
Fokusa attālums atbilst apgabalam, kuram jūs pieskarieties uz ekrāna un 
fokuss netiks panākts.
Skāriena AF