Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
92
Uzņemšanas funkcijas > 
Dzinis (uzņemšanas metode)
Automātiskās ekspozīcijas tveršana  
(AE tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus fotoattēlus: oriģinālo, 
par vienu soli tumšāku un par vienu soli gaišāku. Izmantojiet statīvu, lai 
nepieļautu fotoattēlu miglojumu, kamerai uzņemot trīs secīgus fotoattēlus. 
Varat pielāgot iestatījumus izvēlnē Tveršanas iestatījums.
Ekspozīcija -2
Oriģināls
Ekspozīcija +2
Baltā balansa tveršana (BB tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus fotoattēlus: oriģinālo un 
vēl divus ar dažādiem baltā balansa iestatījumiem. Oriģinālais fotoattēls 
tiek uzņemts, nospiežot [Aizvars]. Pārējie divi tiek automātiski pielāgoti 
saskaņā ar iestatīto baltā balansu. Varat pielāgot iestatījumus izvēlnē 
Tveršanas iestatījums.
WB-2
Oriģināls
WB+2
Šo iespēju nevar izmantot ar RAW failu formātu un tā nav pieejama, kad 
fotoattēla kvalitāte ir iestatīta uz RAW.