Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
93
Uzņemšanas funkcijas > 
Dzinis (uzņemšanas metode)
Attēla vedņa tveršana (P Wiz tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus attēlus, katru ar atšķirīgu 
attēla vedņa iestatījumu. Kamera uzņem fotoattēlu un pielieto trīs attēla 
vedņa iespējas, ko esat iestatījis uzņemtajam attēlam. Varat pielāgot trīs 
dažādus iestatījumus izvēlnē Tveršanas iestatījums.
Dzīvīgs
Standarts
Retro
Šo iespēju nevar izmantot ar RAW failu formātu un tā nav pieejama, kad 
fotoattēla kvalitāte ir iestatīta uz RAW.
Tveršanas iestatījumi
Varat iestatīt iespējas AE tveršana, BB tveršana un P Wiz tveršana. (147. lpp.)
Lai iestatītu 
tveršanas opciju,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
  
Tveršanas iestatījums 
ĺ
 iespēja.