Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
94
94
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Lai uzņemtu reālistisku objekta fotoattēlu, gaismas apjomam jābūt 
nemainīgam. Mainoties gaismas avotam, varat izmantot zibspuldzi un 
piešķirt nemainīgu gaismas daudzumu. Izvēlieties atbilstošus iestatījumus 
saskaņā ar gaismas avotu un objektu.
Lai iestatītu 
zibspuldzes opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
Zibspuldze 
ĺ
iespēja.
Ikona
Apraksts
Izslēgt: neizmantojiet zibspuldzi.
Viedā zibspuldze: kamera automātiski pielāgo zibspuldzes 
spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides gaismas daudzumam.
Automātisks: zibspuldze automātiski ieslēdzas tumšās vietās.
Automātiskā sarkano acu labošana: zibspuldze ieslēdzas 
automātiski un samazina sarkano acu efektu.
Aizpildоt: zibspuldze ieslēdzas, uzņemot fotoattēlu. (Spilgtums 
tiek pielāgots automātiski.)
Sarkanā aizpildīšana: zibspuldze ieslēdzas, uzņemot fotoattēlu, 
un samazina sarkano acu efektu.
Ikona
Apraksts
1. aizkars: zibspuldze ieslēdzas 
uzreiz pēc aizvara atvēršanas. 
Kamera uzņem objekta fotoattēlu 
iepriekš skaidrā darbības secībā. 
Bumbas kustības virziens
2. aizkars: zibspuldze ieslēdzas īsi 
pirms aizvara aizvēršanas. Kamera 
uzņem objekta fotoattēlu vēlāk 
skaidrā darbības secībā. 
Bumbas kustības virziens
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
• 
Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, 
kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.
• 
Ja izvēlēsieties Izslēgt, zibspuldze nedarbosies, pat ja ir pievienota ārējā 
zibspuldze.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātās zibspuldzes. Izmantojot 
nesaderīgas zibspuldzes, var sabojāt kameru. 
Zibspuldze