Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
95
Uzņemšanas funkcijas > 
Zibspuldze
Sarkano acu efekta mazināšana
Ja cilvēka fotografēšanai tumsā tiek izmantota zibspuldze, šī cilvēka 
acis fotoattēlā var izskatīties sarkanas. Lai mazinātu sarkano acu efektu, 
izvēlieties Automātiskā sarkano acu labošana vai Sarkanā aizpildīšana.
Bez sarkano acu mazināšanas
Ar sarkano acu mazināšanu
Ja objekts atrodas pārāk tālu no kameras vai kustas, ieslēdzoties pirmajai 
zibspuldzei, sarkano acu efekts var netikt mazināts.
Zibspuldzes intensitātes pielāgošana
Kad ir ieslēgta zibspuldze, pielāgojiet zibspuldzes intensitāti uz  
+/-2 līmeņiem.
Lai iestatītu 
zibspuldzes 
metodi,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
f] 
ĺ
 Zibspuldze 
ĺ
 iespēja 
ĺ
 [
D] 
ĺ
 ritiniet pārslēgripu vai nospiediet [
C/F], lai 
pielāgotu zibspuldzes intensitāti. 
Atpakaļ
Iestatīt
Zibspuldze : 0.0