Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
96
Uzņemšanas funkcijas > 
Zibspuldze
• 
Varat arī vilkt slīdni vai pieskarieties +/- ikonām, lai pielāgotu intensitāti.
• 
Zibspuldzes intensitātes pielāgošana var neizdoties, ja:
 
-
objekts atrodas par tuvu kamerai
 
-
ir iestatīts augsts ISO ātrums
 
-
ekspozīcija ir pārāk liela vai pārāk maza
• 
Dažos uzņemšanas režīmos šo funkciju nevar izmantot.
• 
Kamerai piestiprinot intensitāti pielāgojamu ārējo zibspuldzi, tiek pielietoti 
zibspuldzes intensitātes iestatījumi. 
• 
Ja objekts ir pārāk tuvu, izmantojot zibspuldzi, var tikt bloķēta daļa gaismas, 
izraisot tumšu fotoattēlu. Nodrošiniet, lai objekts atrastos ieteicamajā 
diapazonā, kas atkarīgs no objektīva.
• 
Kad piestiprināts objektīva pārsegs, tas var bloķēt zibspuldzes gaismu. Lai 
izmantotu zibspuldzi, noņemiet pārsegu.