Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
97
97
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Mērīšanas režīms ir veids, kādā kamera mēra gaismas daudzumu.
Kamera izmēra gaismas daudzumu sižetā un daudzos tās režīmos izmanto 
mērījumu, lai pielāgotu dažādus iestatījumus. Piemēram, ja objekts izskatās 
tumšāks par faktiskajām krāsām, kamera uzņem tā fotoattēlu ar pārmērīgu 
ekspozīciju. Piemēram, ja objekts izskatās gaišāks par faktiskajām krāsām, 
kamera uzņem tā fotoattēlu ar nepietiekamu ekspozīciju.
Fotoattēla spilgtumu un vispārējo noskaņu var ietekmēt tas, kā kamera 
izmēra gaismas daudzumu. Izvēlieties atbilstošu iestatījumu uzņemšanas 
apstākļiem.
Lai iestatītu 
mērīšanas opciju,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Mērīšana 
ĺ
 iespēja.
Daudzpunktu
Daudzpunktu režīms aprēķina gaismas daudzumu dažādos apgabalos. Ja 
pietiek vai nepietiek gaismas, kamera pielāgo ekspozīciju, aprēķinot sižeta 
vidējo vispārējo spilgtumu. Šis režīms piemērots vispārējiem fotoattēliem.
Mērīšana