Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
99
Funkce snímání > 
Režim Snímání (způsob snímání)
Stupňování průvod. snímk. (Odstupňování s 
průvodcem)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 následující snímky 
s různým nastavením Průvod. snímk. Fotoaparát pořídí snímek a použije tři 
možnosti Průvod. snímk., které jste nastavili pro pořízený snímek. V menu 
Nastavení stupňování lze vybrat tři různá nastavení.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Stupňování 
ĺ
 
Odstupňování s průvodcem.
Výrazný
Standard
Retro
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti 
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW do formátu JPEG.
Odstupňování hloubky 
Po stisku tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 sekvenční snímky s různým 
nastavením hloubky ostrosti pomocí přizpůsobení hodnoty clony. 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují 
nepřetržitě. Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy L, vyberte položku 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Stupňování 
ĺ
 
Stupňování hloubky.
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.
Nastavení stupňování
Můžete nastavit možnosti pro libovolné odstupňování. (str. 164)
Nastavení 
odstupňování,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 
Nastavení stupňování 
ĺ
 možnost.