Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
100
100
Funkce snímání
Funkce snímání
Nastavte interval zachycení a počet snímků, které budou automaticky 
zachyceny. Tuto funkci používejte k zachycení fotografií v pravidelných 
intervalech během akce, například zatmění Měsíce nebo východ Slunce.
Chcete-li použít 
intervalové 
snímání,
 
V režimu Snímání stiskněte [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Interval 
zachycení 
ĺ
 interval mezi snímky a počet fotografií 
ĺ
 
stisknete [o] nebo [Spoušť] pro uložení nastavení 
ĺ
 stiskem 
tlačítka [Spoušť] pořiďte snímek.
• 
Pořizování fotografií pozastavíte poklepáním na položku 
.
• 
Pozastavené snímání opět spustíte klepnutím na položku 
.
• 
Snímání ukončíte klepnutím na položku 
 nebo stiskem tlačítka [Spoušť].
• 
Intervaly snímání lze nastavit na hodnoty v sekundách, pokud je interval 
kratší jak jedna minuta. U intervalů delších než jedna minuta lze intervaly 
nastavit pouze na hodnoty v minutách a hodinách.
• 
V průběhu intervalového snímání můžete pomocí kabelu spouště závěrky a 
stativu minimalizovat pohyb fotoaparátu.
• 
Pokud jsou intervaly snímání dlouhé nebo počet pořizovaných snímků 
vysoký, připojte napájecí kabel.
• 
Pokud je interval snímaní nastaven mezi jednou a 10 minutami, fotoaparát 
spustí Úsporný režim displeje poté, co započne pořizování snímků. Pokud je 
interval snímaní více než 10 minut, fotoaparát spustí Úsporný režim a vždy 
se automaticky zapne a zachytí fotografii při dosažení zadaného časového 
intervalu. Stiskem tlačítka [Spoušť] zrušíte úsporný režim.
Interval zachycení