Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
101
101
Funkce snímání
Funkce snímání
Pro pořízení realistických snímků objektu musí být zachována určitá 
konstantní úroveň osvětlení. Pokud se osvětlení mění a není dostatečné, 
můžete zajistit správné osvětlení bleskem. Zvolte správné nastavení podle 
světelného zdroje a objektu.
Nastavení blesku,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Blesk 
ĺ
 možnost.
Ikona
Popis
Vypnout: Blesk se nepoužívá.
A
Inteligentní blesk: Fotoaparát automaticky nastavuje výkon 
blesku podle okolního prostředí.
A
Automatický: Blesk pracuje automaticky na tmavých místech.
Automatická redukce červených očí: Blesk se aktivuje 
automaticky a redukuje efekt červených očí.
Vyrovnávací: Blesk pracuje při každém snímku. (Dojde k 
automatickému nastavení jasu.)
Vyrovnávací-červené: Blesk pracuje při každém snímku v režimu 
redukce červených očí.
1. závěrka: Blesk pracuje okamžitě 
po otevření závěrky. Fotoaparát 
tak pořídí jasný snímek objektu na 
začátku akce. 
Směr pohybu míče
Ikona
Popis
2. závěrka: Blesk pracuje těsně před 
uzavřením závěrky. Fotoaparát tak 
pořídí jasný snímek objektu na konci 
akce. 
Směr pohybu míče
H
Vysokorychlostní synchronizace: Pokud je expoziční doba kratší 
než rychlost synchronizace fotoaparátu (tj. nejkratší doba potřebná 
k otevření a uzavření závěrky), dojde k několikanásobné aktivaci 
blesku krátce po sobě. Blesk se začne aktivovat po otevření závěrky. 
Tuto volbu lze použít pouze pokud připojíte kompatibilní volitelný 
externí blesk. (SEF-580A)
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• 
Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než 
dojde k druhému záblesku.
• 
Pokud vyberete možnost Vypnout, blesk se nespustí, ani když je připojen 
externí blesk. Pokud chcete nastavit intenzitu blesku manuálně, blesk se bez 
předblesku spustí pouze jednou.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití 
nekompatibilních blesků může přístroj poškodit. 
Blesk