Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
102
Funkce snímání > 
Blesk
Redukce efektu červených očí
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit 
červené. Chcete-li redukovat efekt červených očí, vyberte možnost 
Automatická redukce červených očí nebo Vyrovnávací-červené.
Bez redukce červených očí
S redukcí červených očí
Objekty příliš vzdálené od fotoaparátu a pohybující se nemusejí mít odstraněné 
červené oči.
Použití vestavěného blesku
Chcete-li vestavěný blesk otevřít, stiskněte tlačítko vysunutí blesku. Blesk 
se nespustí, je-li vestavěný blesk uzavřen.