Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
103
Funkce snímání > 
Blesk
Nastavení intenzity blesku
Pokud je blesk zapnutý, upravte intenzitu blesku o +/- 2 úrovně.
K nastavení 
intenzity blesku,
V režimu Snímání zvolte možnost [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Blesk 
ĺ
 možnost 
ĺ
 [D] 
ĺ
 posuňte ovládací otočný volič nebo 
otočte navigačními tlačítky nebo stiskněte [C/F] pro 
úpravu intenzity blesku.
Zpět
Nastav
Zrušit
Blesk : Vyrovnávací
• 
Můžete také přetáhnout posuvník nebo upravit jeho intenzitu klepnutím na 
+/-.
• 
Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
 
-
Objekt je příliš blízko k fotoaparátu.
 
-
Je nastavená vysoká citlivost ISO.
 
-
Hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká.
• 
V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
• 
Nasadíte-li na fotoaparát externí blesk s možností regulace intenzity, použijí 
se nastavení intenzity tohoto blesku. 
• 
Nachází-li se objekt při použití blesku příliš blízko, světlo může být blokováno, 
a proto výsledný snímek bude tmavý. Zajistěte, aby se objekt nacházel v 
doporučené vzdálenosti; ta se může lišit podle typu objektivu.
• 
Je-li nasazena sluneční clona objektivu, může stínit světlo blesku. Při použití 
blesku sejměte clonu.