Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
104
Funkce snímání > 
Blesk
Nastavení blesku
Po upevnění externího blesku na fotoaparát nastavte režim blesku, 
hodnotu expozice, jas blesku nebo vícenásobný záblesk. Můžete 
také nastavit bezdrátovou synchronizaci ovládání vestavěného nebo 
externího blesku. Nastavení blesku jsou podporována pouze je-li připojen 
kompatibilní volitelný externí blesk (SEF-580A).
Nastavení externího blesku
Chcete-li nastavit 
externí blesk,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Nastavení externího blesku 
ĺ
 možnost.
Možnost
Popis
Režim blesku
• 
A-TTL: V režimu A-TTL (pokročilý blesk průchozí 
objektivem) fotoaparát měří světlo odražené 
předmětem skrz objektiv. Následně vypočítá 
optimální expozici na základě hodnoty expozice a 
expoziční doby.
• 
Manuální blesk: Blesk vydá maximální záblesk nebo 
lze intenzitu blesku nastavit ručně.
• 
Vícenásobný blesk: Po stisknutí tlačítka [Spoušť
se blesk několikrát aktivuje na základě nastaveného 
počtu. 
Blesk EV
Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu A-TTL.
Jas blesku 
Nastavte jas blesku, pokud je blesk v režimu Manuální 
blesk
.
Nastavení 
vícenásobného 
blesku
Nastavte počet, jas nebo frekvenci blesku, pokud je 
blesk v režimu Vícenásobný blesk.
Pokud je možná výměna dat mezi fotoaparátem a bleskem, je možné upravit 
nastavení externího blesku na fotoaparátu, nebo na blesku a bude použito 
poslední aktivní nastavení.