Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
107
Funkce snímání > 
Měření
Středově vyváženo
Režim Středově vyváženo počítá širší oblast než režim Bodové. Vyvažuje 
množství světla ve středu části snímku (60–80 %), poté ve zbytku snímku 
(20–40 %). Režim se doporučuje pro situace, kdy je malý rozdíl mezi jasem 
objektu a pozadím nebo je plocha objektu velká ve srovnání se zbytkem 
kompozice snímku.
Bodové
Režim Bodové počítá množství světla ve středu obrazu. Při pořizování 
snímku v ostrém protisvětle nastaví fotoaparát expozici podle zvoleného 
bodu na objektu a vyfotografuje jej správně. Pokud např. zvolíte režim 
Vícebodové v protisvětle, fotoaparát vyhodnotí celkové světlo jako 
dostatečné a snímek objektu bude tmavý. Režim Bodové zabrání takové 
situaci a počítá množství světla ve stanovené oblasti.
Objekt je světlý na tmavém pozadí. Režim Bodové se doporučuje pro 
případy, kdy se jas objektu a pozadí velmi silně odlišují.