Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
108
Funkce snímání > 
Měření
Měření hodnoty expozice oblasti ostření 
Po zapnutí funkce fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici 
výpočtem jasu v oblasti ostření. Tato funkce je k dispozici pouze při výběru 
možnosti Bodové měření nebo Vícebodové měření a Výběrové ostření.
Nastavení funkce,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Propojit AE s bodem ostření 
ĺ
 možnost.