Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
109
109
Funkce snímání
Funkce snímání
Tato funkce automaticky opravuje ztráty jasných detailů, k nimž může dojít 
vlivem změn jasů ve snímku.
Pro nastavení možnosti 
Dynamický rozsah,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Dynamický rozsah 
ĺ
 možnost.
Bez efektu Dynamický rozsah
S efektem Dynamický rozsah
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout*: Dynamický rozsah se nepoužívá.
Inteligentní rozsah+: Oprava ztráty podrobností jasu.
Nelze nastavit citlivost ISO 100. 
HDR: Zachycení 2 fotografií s různými expozicemi a pak jejich 
kombinace pro automatické vytvoření jednoho snímku.
• 
Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
• 
Možnosti dynamického rozsahu nelze nastavit zároveň 
s možnostmi průvodce snímky.
Dynamický rozsah