Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
110
110
Funkce snímání
Funkce snímání
Inteligentní filtr umožňuje použít na fotografie speciální efekty. Můžete 
vybrat různé možnosti filtrů k vytvoření speciálních efektů, kterých lze 
s normálním objektivem dosáhnout jen stěží.
Nastavení možností 
Inteligentní filtr:
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Inteligentní filtr 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout*
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a 
silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt 
zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka
Použije efekt malby Barevná tužka.
Malba vodovými 
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Vymývaná malba
Použít efekt vymývání.
Olejomalba
Použije efekt olejové kresby.
Inkoustová malba
Použije efekt inkoustové kresby.
Akrylová malba
Použije efekt akrylové malby.
* Výchozí
Možnost
Popis
Negativní
Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté. 
Možnosti Inteligentní filtr nelze nastavit zároveň s možnostmi Průvodce snímky.
Inteligentní filtr