Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
111
111
Funkce snímání
Funkce snímání
Fotoaparát automaticky nastavuje expozici měřením úrovně světla 
z kompozice a z polohy objektu. Pokud se expozice nastavená 
fotoaparátem liší od očekávané, můžete ručně upravit expoziční hodnotu. 
Expoziční hodnota je nastavitelná v ±3 krocích. Fotoaparát zobrazuje 
červeně varování pro každý krok mimo rozsah ±3.
Chcete-li nastavit hodnotu expozice, přidržte tlačítko [W] a zároveň 
otočte ovládací otočný volič. Hodnotu expozice můžete také upravit 
stisknutím tlačítka [f] a pak výběrem možnosti EV.
Hodnotu expozice můžete kontrolovat podle polohy ukazatele úrovně 
expozice.
Ukazatel úrovně 
expozice
Zvýšená expozice  
(jasnější)
Snížená expozice  
(tmavší) 
Expoziční varování
Ukazatel standardní expozice
-2
Originál
+2
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Před pořízením fotografie si v režimu snímání prohlédněte přeexponované 
oblasti. Je-li tato funkce zapnutá, přeexponované oblasti na fotografii 
blikají.
Pro zobrazení 
průvodce 
přeexpozicí,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko  [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Průvodce přeexpozicí 
ĺ
 možnost.
Expoziční kompenzace